Lamelirani elementi

Lamelirano drvo je konstrukcija koja je izgrađena od tehnički osušenih, lepljenih ploča smrče pri čemu se odvajaju nedostaci koji umanjuju čvrstinu, kao i optički nedostaci, veliki čvorovi, smola, ili urasline kore drveta.

Lamelirano drvo posjeduje bitno bolja svojstva od masivnog drveta te i pri trajnoj primeni ne pokazuje sklonost ka skupljanju, dok je stvaranje napuklina svedeno na minimum.

Galerija