Akcijske cene dasaka hrasta, oraha, jasena, trešnje, bukve.

Hrastova_daska

Akcijska cena hrastove daske u našoj fabrici je 750eur/m3 I-III klase debljine 27mm, 1000eur/m3 debljine 50mm u I klasi, a 750eur/m3 u II klasi.

Svaka daska je prošla proces sušenja. Svaki komad birate sami, a odobravamo i količinski popust.

Cene su izražene u eurima, plaćanje u dinarskoj protivvrednosti. U prikazane cene nije uračunat PDV. Informacije na telefon 034/561-711

 

 

 

Orahova_daska

Akcijska cena orahove daske u našoj fabrici je 1200eur/m3 debljine 27mm, i 1350eur/m3 debljine 50mm. Svaka daska je prošla proces parenja i sušenja.

Svaki komad birate sami, a odobravamo i količinski popust.

Cene su izražene u eurima, plaćanje u dinarskoj protivvrednosti. U prikazane cene nije uračunat PDV. Informacije na telefon 034/561-711

 

 

 

Jasenova_daska

Akcijska cena jasenove daske u našoj fabrici je 600eur/m3 debljine 27mm, i 650eur/m3 debljine 50mm. Svaka daska je prošla proces sušenja.

Svaki komad birate sami, a odobravamo i količinski popust.

Cene su izražene u eurima, plaćanje u dinarskoj protivvrednosti. U prikazane cene nije uračunat PDV. Informacije na telefon 034/561-711

 

 

 

Tresnjeva_daska

Akcijska cena trešnjeve daske u našoj fabrici je 600eur/m3 debljine 27mm, i 800eur/m3 debljine 50mm. Svaka daska je prošla proces parenja i sušenja.

Svaki komad birate sami, a odobravamo i količinski popust.

Cene su izražene u eurima, plaćanje u dinarskoj protivvrednosti. U prikazane cene nije uračunat PDV. Informacije na telefon 034/561-711

 

 

 

Bukova_daska

Akcijska cena bukove daske u našoj fabrici je 300eur/m3 debljine 27mm, i 400eur/m3 debljine 50mm. Svaka daska je prošla proces parenja i sušenja.

Svaki komad birate sami, a odobravamo i količinski popust.

Cene su izražene u eurima, plaćanje u dinarskoj protivvrednosti. U prikazane cene nije uračunat PDV. Informacije na telefon 034/561-711